Emlak İşletmelerine Ek Şartlar Getirildi

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile beraber emlak işletmelerinin sıhhi müessese olmasına karar verilmiştir. Bununla beraber emlak işletmelerinin sağlamaları gereken ek şartlar da kararlaştırılmıştır. 2626 karar numarası ile resmi gazetede yayımlanan düzenleme ile beraber asgari ortak şartı, ikamet amacı ile kullanılmayan emlak işletmelerinin bağımsız bölüm niteliğinde sayılması, iş yeri sınırları içerisinde başka herhangi bir ticari faaliyet gerçekleştirilmemesi gibi kararlar alınmıştır. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı’nın konu ile ilgili açıklamasına göre faaliyet alanlarının minimum 20 metrekare olması, tacir ve esnaflar için faaliyet alanının büyüklüğüne beş metrekare daha eklenmesi de kararlaştırılmıştır. Ayrıca idari büro, kabul yeri ve fiziksel dosyalama olan işletmelerde arşiv bulunması da zorunlu hale gelmektedir.

birevim

3 Ay Süre Verildi, Yerinde Kontrol Edilecek

Mustafa Hakan Özelmacıklı; yetkili idarelerin, ruhsat alacak emlak işletmelerini kontrol edeceğini belirtti. Ayrıca faaliyet sınıfları için aranan koşulların sağlanıp sağlanmadığına da yerinde bakılacağını ekledi. Ancak 05.06.2018 tarihi ile beraber ruhsatlı olan veya ruhsatlandırılacak işletmelerin gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmaları veya meslek odasına kayıt edilmiş taşınmaz ticareti ile uğraşmaları durumunda; istisnaya dahil edilebilmektedirler. Bu kişiler, 05.06.2018 tarihinden sonra iş yerlerinin adreslerinde güncelleme yapmamış iseler; yönetmelik uyarınca aranacak olan özel koşullardan muaf tutulabilmektedirler. Şartlardan muaf olmayan emlak işletmeleri ise; koşullara uyum sağlayabilmek için 3 aya sahip olmaktadırlar. Özelmacıklı’nın açıklamalarına göre; ruhsatlar asıldığında, bütün emlak işletmeleri ruhsatları görebilmektedir.

Sıra Taşınmaz Ticareti Yönetmeliğinde

Emlak işletmelerinin ruhsatları ile ilgili yapılan düzenlemeler ile beraber Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te de düzenlemeler yapılması beklenmektedir. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı; Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te revize olması için görüş ve önerilerin alındığını ve bu revizeyi de oldukça yakın zaman içerisinde beklediklerini belirtmiştir. 31 Ağustos 2020’ye kadar yetki belgesine sahip olma süresi uzatıldığı için yeniden uzatılmasına gerek olmadan sürecin hızlı bir şekilde tamamlanacağını umduklarını söylemiştir.

Belgelendirme Faaliyetleri Tekrar Başladı

Koronavirüs sebebi ile 16 Mart 2020 tarihinden sonra sınavlara ve belgelendirme faaliyetlerine ara verildiği bilinmekteydi. Ancak belgelendirme faaliyetlerinin tekrar başlaması ile beraber Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun gerekli tedbirleri uyguladığı ve belgelendirme faaliyetlerine devam edildiği Özelmacıklı tarafından belirtilmiştir. 17UY0332-4 Emlak Danışmanı (Seviye 4) ile 17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterlilik sınavlarına girerek MYK tarafından verilen belgelerini alabilmeleri mümkündür.

birevim

6 Comments

Leave a Comment

18 + 19 =