Konut Dokunulmazlığı Nedir?

Konut dokunulmazlığı mecburi şekilde hakim kararı olmaksızın, ulusal güvenlik ya da kamu düzeni bakımından gecikmede problem oluşturan durumlarda, devlet tarafından uygun görülmüş yasaca yetkili kılınan bina katının buyruğu bulunmadan konuta uygun olmaması, arama yapılamaması ve buradaki eşyaya el konulamama hakkı olması demektir

birevim

Belli Koşullar Fark Eder mi?

Konut dokunulmazlığında belli-başlı koşulların uygulanması haricinde, şahıslara ait olan konutlara girilmemesi, arama yapılamama ve buralardaki eşyaların hepsine el konulmaması durumudur.  Şahsın en temel hakkı olan özgürlüğüyle ve özel hayatın doğal olan gizliliğiyle ilgili olan konut dokunulmazlığının, iktidar karşısı olan anayasalarla da güvence altına alınması gerekir.

Konut Dokunulmazlığı İhlali Durumları Var mıdır?

Evet, maalesef birçok alanda olduğu gibi burada da problem çıkabiliyor. Konut dokunulmazlığının ihlali, Ceza Kanunu’nda doğal olarak yer almıştır ve bu da ağır bir suç olarak değerlendirilmiştir.  Konut Dokunulmazlığının ihlali maddesi madde 116dır.   MADDE 116 ise  – Hiç bir kimsenin konutuna, hatta dikkatli bir şekilde konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra buradan hiç bir şekilde çıkmayan kişi, mağdur olan şahsın şikâyeti üzerine, minimum olarak altı aydan, iki yıla kadar hapis cezası ile yargılanacaktır. Evlilik durumlarında, aile bireylerinden veya içerisinde yaşayan birçok kişi tarafından ortak kullanılması durumunda bu kişilerden birinin uygun olarak rızası varsa, yazdığımız fıkra hükmü asla uygulanmaz.

Konut Dokunulmazlığı Bizi Ne Gibi Tehlikelerden Korur?

 Konut dokunulmazlığı maalesef içerisinde bulunduğumuz bu dönemde birçok kötü niyetli insanlardan bizleri korumaktadır. Neticesinde konut denilen şey çok büyük paralar etmektedir ve bu paralar konusunda kötü niyetli olarak davranıp bu konuyu fırsata çevirmek isteyen çok kişiler olabilir. Ancak devlet yukarıda bahsettiğimiz madde 116 gereği, kişileri hem gerekirse ailelerinden hem de fırsat evliliği yapmış olan kötü niyetli insanlardan bile korur. İşte bu koruma zaten bizlerin hem devlete olan güvenini arttırır, hem de tanıdıklarımız konusunda tahmin ettiğimizden fazla temkin alma problemini ortadan kaldırır. Konut dokunulmazlığı kuralları özellikle de son yıllarda şahısların haklarını talep ettikleri dokunulmazlık türünün başında gelmiştir.

birevim

Leave a Comment

nine + nine =