Tapu ve Kadastro Nedir, Ne İş Yapar?

Tapu ve kadastro günlük hayatın içerisinde birçok sefer duyulan ancak bazen karıştırılan terimlerden birisidir. İkisi genelde aynı cümle içerisinde kullanılan ancak küçük farklar ile birbirinden ayrılan kavramlar demek doğru olacaktır. Hem birbirinden ayrılan hem de birbirini tamamlayan kavramlardır.

Kayıt altına alınan tapuların haritalarını düzenlemek, bunları uygulamak gibi görevlerin yerine getirilmesini kapsamaktadır.

Tapu Nedir?

Tapu, kısaca toprağın kime ait olduğunu veya üzerinde ki binanın kimin adına kayıtlı olduğu gösteren resmi belgeye verilen isimdir. Buna kısaca tapu denildiği gibi aynı zamanda tapu senedi adı da verilmektedir.

Kadastro Nedir?

Kadastro, tapu açısından belirlenen sınırların çizilmesine yardımcı olan bir çalışma olarak nitelendirilmektedir. Bu durum ülkenin sınırları içerisinde ki her yeri kapsamaktadır. Tüm toprak parçalarının kime ait olduğu bu çalışma ile belirlenmektedir.

Bu işlem sayesinden taşınmaz mal olarak nitelendirilen alanın sınırlarının kime ait olduğu net bir şekilde ortaya çıkarılmış olacaktır. Kadastro çalışması yapıldıktan sonra Tapu belgesi çıkarılarak hak sahibine Türk Medeni Yasasına göre verilmesi sağlanacaktır. Bu sayede belirli bir hak çerçevesinde işlem tamamlanmış olacaktır.

Sadece binalar, evler için geçerli bir durum değildir. Tarlalar, bağlar ve bahçeler içinde aynı çalışmanın yapılması gerekmektedir.

Tapu ve Kadastro İle Amaçlanan Nedir?

Bu iki işlem sayesinde ülke topraklarının tamamıyla kadastral topoğrafik işleminin yapılması sağlanmaktadır. Bu işlemler düzenli olarak yenilenerek, güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Yolda gördüğünüz ellerinde üçgen bir direkt ile ölçüm yapan insanların görevi bu çalışmayı yapmaktır. Bu çalışma ile taşınmaz malların tamamının mülkiyetleri belirlenecek ve bu sayede devlet tarafından güvence altına alınmış olacaktır.

Tapu ve Kadastro çalışmaları Kadastro Teknisyenleri başta olmak üzere mahalli bölgenin muhtarı ve köyde yapılırsa köy derneğinin, şehirde yapılırsa belediye meclisi tarafından belirlenen üç bilirkişinin katılımıyla yapılmaktadır.

Eski tapu belgeleri ile günümüzde ki tapu senetleri arasında belirgin farklar bulunmaktadır. Eski belgelerde gelişi güzel tapu kayıtları tutulurken, günümüzde yapılan çalışmalar özel haritalama teknikleri ve malzemeler ile yapılmaktadır. Bu da yeni senetlerin daha hassas bir şekilde hazırlanmasını sağlamaktadır.