Tapu ve Kadastro Nedir, Ne İş Yapar?

Tapu ve kadastro günlük hayatın içerisinde birçok sefer duyulan ancak bazen karıştırılan terimlerden birisidir. İkisi genelde aynı cümle içerisinde kullanılan ancak küçük farklar ile birbirinden ayrılan kavramlar demek doğru olacaktır. Hem birbirinden ayrılan hem de birbirini tamamlayan kavramlardır. Kayıt altına alınan tapuların haritalarını düzenlemek, bunları uygulamak gibi görevlerin yerine getirilmesini kapsamaktadır.

birevim

Tapu Nedir?

Tapu, kısaca toprağın kime ait olduğunu veya üzerinde ki binanın kimin adına kayıtlı olduğu gösteren resmi belgeye verilen isimdir. Buna kısaca tapu denildiği gibi aynı zamanda tapu senedi adı da verilmektedir.

Kadastro Nedir?

Kadastro, tapu açısından belirlenen sınırların çizilmesine yardımcı olan bir çalışma olarak nitelendirilmektedir. Bu durum ülkenin sınırları içerisinde ki her yeri kapsamaktadır. Tüm toprak parçalarının kime ait olduğu bu çalışma ile belirlenmektedir.

Bu işlem sayesinden taşınmaz mal olarak nitelendirilen alanın sınırlarının kime ait olduğu net bir şekilde ortaya çıkarılmış olacaktır. Kadastro çalışması yapıldıktan sonra Tapu belgesi çıkarılarak hak sahibine Türk Medeni Yasasına göre verilmesi sağlanacaktır. Bu sayede belirli bir hak çerçevesinde işlem tamamlanmış olacaktır.

Sadece binalar, evler için geçerli bir durum değildir. Tarlalar, bağlar ve bahçeler içinde aynı çalışmanın yapılması gerekmektedir.

Kadastro Çeşitleri Nelerdir?

Kadastro, belirttiğimiz gibi bir taşınmazın değerini ile sınırını hukuk ve nizama uygun koşullarda belirleyen merciidir. Bu bağlamda Kadastro Çeşitleri Nelerdir? Dediğinizde, bu yöndeki merakınızı aşağıda verilen bilgiler doğrultusunda giderebileceğinizi belirtmek isteriz.

Hukuki Kadastro; toprağın hukuki açıdan haklarını belli etmek adına uygulanan kadastro çeşidine denir.

Mali Kadastro; toprağın değerini belirlemek adına uygulanan kadastro çeşidine denir.

Geometrik Kadastro; toprağın yapısı, konumu ve sınırını belirlemek adına uygulanan kadastro çeşidine denir.

Tapu ve Kadastro İle Amaçlanan Nedir?

Bu iki işlem sayesinde ülke topraklarının tamamıyla kadastral topoğrafik işleminin yapılması sağlanmaktadır. Bu işlemler düzenli olarak yenilenerek, güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Yolda gördüğünüz ellerinde üçgen bir direkt ile ölçüm yapan insanların görevi bu çalışmayı yapmaktır. Bu çalışma ile taşınmaz malların tamamının mülkiyetleri belirlenecek ve bu sayede devlet tarafından güvence altına alınmış olacaktır.

Tapu ve Kadastro çalışmaları Kadastro Teknisyenleri başta olmak üzere mahalli bölgenin muhtarı ve köyde yapılırsa köy derneğinin, şehirde yapılırsa belediye meclisi tarafından belirlenen üç bilirkişinin katılımıyla yapılmaktadır.

Eski tapu belgeleri ile günümüzde ki tapu senetleri arasında belirgin farklar bulunmaktadır. Eski belgelerde gelişi güzel tapu kayıtları tutulurken, günümüzde yapılan çalışmalar özel haritalama teknikleri ve malzemeler ile yapılmaktadır. Bu da yeni senetlerin daha hassas bir şekilde hazırlanmasını sağlamaktadır.

Tapu ve Kadastro Neden Gereklidir?

Ülke sınırları içinde yer alan taşınmazların sınırlarını ve değerlerini belirlemek belirttiğimiz üzere tapu kadastronun görevidir. Bu işlemler taşınmazsın hukuki açıdan sınırını ve haklarını tespit etmek için zorunludur. Bu bağlamda merak ettiğiniz Tapu ve Kadastro Neden Gereklidir? İçin aşağıda belirttiğimiz hususları inceleyerek sorunuza yanıt alabilirsiniz.

  • Mülkiyet hakkının korunması için takdir edersiniz ki, toprağın sınırının ve boyutunun bilinmesi gerekir. Dolayısıyla kadastro ile sahip olduğunuz veya sahip olmayı planladığınız taşınmazın sınır ile boyutu tespit edilir.
  • Taşınmaz mülkünüz nedeniyle belli dönemlerde emlak vergisi ödeme zorunluluğunuz vardır. Dolayısıyla ödemeniz gereken emlak vergisinin miktarını bilmek için toprağın değerini bilmek gerekir. İşte bu noktada da yine kadastro toprağın değerini belirleyerek emlak vergi oranını da açığa çıkartmaktadır.
  • Kırsal kalkınma ve imar planlaması işlemleri de yine kadastro ile gerçekleşmektedir.

Bu doğrultu taşınmazın üzerinde hukuki açıdan gerekli hakların elde edilmesi ve buna dayalı ileriye yönelik sıkıntıların engellenmesi için Tapu ve Kadastro işlemlerinin oldukça önem teşkil ettiğini belirtebiliriz.

birevim

Leave a Comment

10 + 18 =