Arızi Kazanç Nedir?

Arızi kazançlar çoğunluk olarak, alışıla gelmiş durumlar haricinde yapılması konusunda zorunluluk arz etmeyen, faaliyetlerden kazanılan gelirlerin adına denmektedir, ancak bunlar da farklı şekillere ayrılır.

birevim

Vergiye Tabii Arızi Kazanç Var mıdır?

Evet, tabii ki vardır, Madde 82 de şöyle açıklanır: Devlete uygun olan vergiye tâbi arızi kazançlar şunlardır: Arızî olarak ticarî işlemlerin icrasından veya bu nitelikteki işlemlere tavassuttan elde edilen kazançlar. Ticarî veya ziraat şeklinde olan bir işletmenin faaliyeti ile serbest meslek faaliyetinin durdurulması veya bırakılması, daha başlamamış olan böyle bir faaliyete hiç girişilmemesi hali, ihale hali, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen hâsılat durumu gibi kazançlardır.

Gayrimenkulleri Kapsar mı?

Evet, kapsar, Arızi kazanç gayrimenkullerin boşaltılması veya kirada oturma hakkının devri karşılığında alınan tazminatlar ile peştamallıklar (kiracıya ait kullanılan tesisatlar ve malların tahliye veya başka bir şahsa devri sırasında kiralayan veya yeni kiracıya devrinde doğan kazançların tümüdür). Arızî kazanç bulunduran ve yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla da tahsil edilen hâsılat bulunur. Devlet tarafından uygun görülen düzenlemede, vergiye tâbi mükelleflerin bırakıp gittikleri işleri ile ilgili olarak sonradan elde ettikleri kazançlar (zarar yazılan, değersiz alacaklarla gösterilen, karşılık ayrılan şüpheli alacakların tahsili dâhil hepsini kapsar).

Dar Mükellefiyetler İçin Nasıl Bir Yaptırım Mevcut?

Dar mükellefiyete tâbi olanların bu konuda belirlenen 45 inci maddede yazılı işleri (ulaştırma işleri) arızî olarak yapmalarından elde ettikleri kazançlar.Normal bir takvim yılında 1.2.3.4 numaralı başlıklarında yazılı olan kazançlar (daha başlamamış olan ticarî, ziraat veya meslekî bir faaliyet ile ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar hariç bulunan dar mükellefiyetlere dikkat edilir) Bu konuda ise toplamının  (296 Seri No’lu uygulanan gelir vergisi ile 2017 yılı için net olarak 24.000 TL.) kısmı gelir vergisinden müstesnadır. Devlet arızi kazanç açıklamasına birçok konuda rahatlık getirmiş ve biz vatandaşların tamamen yararı uğruna yasalar çıkartmıştır. Neticesinde bizleri, bizlerden çok düşünen devlet görevlileri arızi kazanç konusunda akıllarda ufak ta olsa soru işareti bırakmak istememektedirler.

 

birevim

Leave a Comment

15 − eleven =