Alt Yapı Nedir?

Ülkemizde genel olarak yerleşim yeri veya bir yapı için kullanılan kanalizasyon, yapılmış yol, duruma uygun olarak düzenlenmiş su, ihtiyaç duyulan kadar elektrik, kışın ısınma için kullanılan doğalgaz, peyzaj ve ihtiyaca göre olan ulaşım gibi tesislerin genel adına “alt yapı” denir.

birevim

 Alt Yapı Hizmetlerinin Ne Gibi Faydaları Vardır?

Biliyorsunuz ki birçok şey yapılırken öncelikle ne kadar faydalı olacağına bakılır ve her türlü arz-talep değerleri göz önüne alınarak işlere başlanır. Ülkemizde bulunan Alt yapı hizmetleri, hem ülkemizin ve bizlerin ekonomik hem de yaşam kalitesi yönünden bir hayli fayda sağlamaktadır. Özellikle bu konuda devletimiz 3194 sayılı İmar Kanunu’nda bulunan ve karar verilmeye uygun görülen maddeler ile bizlere bu durumu açıklamaktadır.  “Kişiler tarafından uygun görülen ve toplu olarak kullanılan alanlarında, durum ile alakalı olan şahıslar veya kurumlarca ilgili idarenin gerekli olan müsaadesi ile bütünü inşa ve ikmal edilen bu teknik alt yapının her iki tarafında uygun gördüğü ve sahip olduğu parsellerin, kendine ayrıştırılmış ve uygun olan parsellerine isabet eden bedel alınmadıkça, kendilerine asla ancak asla yapı ruhsatı verilmez ve geçmişte bulunan yönetmelikler tarafından verilmiş ise dikkatlice incelenip hata ortaya çıkarılmaktadır.”

Alt Yapının Toplu Yaşam Alanlarına Etkisi Nedir?

Biliyorsunuz ki Türkiye’de nüfus bir hayli artmaktadır ve günden güne artan bu nüfusta ise bilinç yüklemek de gereklidir. Bu yüzden hak arama konusunda toplu yaşam alanlarında alt yapı tesisleri belediyeler tarafından uygun görülüp onaylanınca, kurulan projesine göre ilgili kişi veya kurumlarınca yapılmışsa belediyece alt yapı hizmetleri nedeniyle hiçbir tutar alınmamaktadır.

Hizmet Bedeli Var mıdır?

Alt yapı hizmetlerinde, hizmet bedeli vardır ve bu gereklidir.  Alt yapı hizmetlerinde doğal olarak bireysel tüketimden çok ortak tüketim ve hizmet anlayışı söz konusudur. Bu sebeple ortak hizmet konusu devreye girdiği zaman, devlet tarafından uygun görülen ve tarafları ödeme konusunda yormayacak rakamlar belirlenmektedir ve bu da devlet tarafından yapılan masrafları karşılama konusunda vatandaşların ödemesi gereken cüzi bir hizmet bedelidir. Alt yapı hizmetleri olmazsa, gün içerisinde farkına ciddi anlamda varacağımız problemler ortaya çıkar ve çok büyük mağduriyetler yaşarız.

 

birevim

Leave a Comment

17 + eleven =