Apartman Karar Defteri Nedir?

Devlet tarafından uygun görülen K.M.T (kat mülkiyeti kanunu) uyarınca tarafından belirtildiği gibi, en az yılda 1 kere gerçekleştirilen apartman kurulu toplantılarında verilen bütün kararların yazıldığı defterdir.

birevim

Apartman Karar Defteri Nasıl Kullanılmalıdır?

Bu defter sıradan günlük not defteri olarak kullanılamamakta; net bir biçimde noter onaylı olan defterler kullanılabilmektedir.  Yönetim sakinleri tarafından verilmiş olan kararlar ereği yapılan ve yapılacak işler gelir-giderlerin kayıtlarının apartman karar defterinde geçirilmesi gerekiyor. Bu defter için başvuru yapıp, sadece noterden tasdik alınmalıdır.

Kararların Tasdiklenmesinde Defterin Önemi Nedir?

Bu konuda noter izni bulunan tasdikli deftere, toplantılar ile ilgili detaylar ve alınan kararlar eksiksiz ve hedef değiştirilmeksizin yazılmalıdır. Alınan net kararlarda ve hemen akabinde olan toplantılarda fikirlerin kaydedilmesi durumunda, apartman karar defteri ara tasdiki almakta çok fayda gözüküyor. Bu fayda gereği, defterde alınan kararlar resmi ortamda herkesin de gözü önünde kaydedilmiş oluyor.

Yönetici Kararları Gereği Apartman karar defteri tutulmazsa ne olur?

Devlet tarafından getirilen zorunluluk yerine, getirmeyen yöneticilere (yazılı olan kanunun 33. maddesinde) bulunan para cezası uygulanıyor.  Madde 33 –  Kat sakinleri kurulunca alınmış olan kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32. madde hükmü uyarınca duruma aykırı oy kullanımında bulunan her kat maliki, verilmiş olan karar tarihinden başlayarak net biçimde bir ay içinde, toplantıya katılmayan veya katılmak istemeyen her kat sakini karardan haberdar olmaya başladığını anda, minimum olarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak en fazla altı ay içinde ana gayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açma hakkına sahiptir.Alınan kararlar arasında, kat malikleri kurulu kararlarının geçersiz olup veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu asla aranmamaktadır. Konularla alakalı olan hâkim, her türlü ilgilileri dinledikten sonra, yazılı olan bu kanuna ve yönetim planına ve bunlarda aksilik olmayacak bir şekilde hüküm bulunmuyorsa, genel yapılmış olan hükümlere ve hakkaniyet gerektiren kaidelerine göre acil bir biçimde kararını verir ve bunun, tespit edeceği kısımdaki problemler tespit edilip düzelmediğinde ceza verir.

birevim

Leave a Comment

eighteen − 1 =