Arsa Payı Nedir?

Arsa payı, kat sahibi olan mülkiyeti veya kat irtifakı yapılmış olan binalarda bağımsız olan bölüme, kat mülkiyeti açısından düşen arsa hakkı diye geçmektedir.

birevim

Arsa Üzerinde Hak Sahibi Payı Belirleniyor mu?

Herhangi bir arsada yapılan gayrimenkulün metrekare hesabına göre hak sahiplerine yasal olarak düşen pay ortaya çıkıyor.  Arsa hesaplamasında pay için gerçekleşen binanın bulunduğu bölgenin, sorumlusu olan belediye tarafından uygun görülen rayiç bedeli ve her bir birinden ayrı olan kısım için metrekare cinsinden büyüklüğü değerlendiriliyor.

Hesaplamalarda Arsa Payı Formülü nedir?

 Türkiye’de tapu konusunda sicil müdürlüğü vardır. Bu müdürlük tarafından arsa payı değeri üzerinden sahiplik hakkı olarak düşen alanların ortalaması ve metrekare karşılığı şu formül üzerinden hesaplanıyor: Örnek vermek gerekirse; Tapuda binanın parseli 2.000 (bin) metrekare, 2.000 metrekare üzerinde 12 bağımsız birim olduğunu varsayalım. Belirlenmiş olan ve kurallarda yazan 12 no’lu gayrimenkulün tapu senedinde 20/169 arsa payı olduğu yazıyor. Rakamlarla olan örnekte, hareketle arsa payı hesaplanırken şu formül ile ilerleniyor: 2000 metrekare / 169 x 20 = 236,686 metrekare Elde edilen 236,686 metrekare arsa payı rakamı bulunuyor.

Arsa Payı Hesaplamaları Çok Dikkat Gerektiriyor

Bu konuda hesaplama gerçekleşirken adil bir paylaşım açısından önemli olan konu, arsa payının birbirinden ayrı olan bölümlerin adetlerine bölünerek, her bir eşit birer pay olarak verilmesinin gerçekleşemeyeceğidir. Buna ek olarak ise, birbirinden farklı olan bölümlerin metrekarelerine göre de pay verilmesi maalesef net bir şekilde gerçekleşemeyebiliyor. Arsa payı konusunda hesap tutulma açısından bu nedenlerle kanunlara ve usulüne uygun olarak yapılması mecburi olarak çok dikkat gerektirip, hassasiyet taşıyan bir konu olarak dikkatimizi çekmektedir. Devlet uyarınca belirlenmiş olan Kat Mülkiyeti Kanunu’nda da buna benzer durumlarla ilgili olarak arsa paylarının birbirinden ayrı bölümlere olan değerleriyle orantılı şekilde olacağı konusunda gerektiğine vurgu yapılırken, arsa payı hak bölünmesinde orantılı yapılmadığı durumlarda, çok dikkatli bir şekilde yeniden gözden geçirilmesi ve uygun görülüp gerekli bulunursa gerçek arsa payının hak sahiplerine verilmesi haklarının talebi için mahkemeye başvurabilirler.

birevim

Leave a Comment

15 + seven =