Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) Nedir, Nasıl Alınır?

Yapı kullanma izin belgesi ülkemizdeki binalarda bulunması zorunlu olan belgeler arasında yer almaktadır. Buna karşın binaların en çok sorun yaşadıkları belgelerin başında da yapı kullanma izin belgesi bulunmaktadır. Öncelikle konuya iskan olarak da bilinen yapı kullanma izin belgesinin ne olduğu ile alakalı açıklamalarla başlanması gerekmektedir. Binaların ruhsatlarının olması halinde yapıların ruhsatta yer alan açıklamalar ve istemlere göre yapıldığının da kanıtlanması gerekmektedir. İmar kurallarına uygun olarak inşa edilen binaları gösteren bu belgeye ise iskan ismi verilmiştir. İskâna sahip olunmaması halinde pek çok sorun kendini göstereceği için belgenin öncelikli olarak temin edilmesi şarttır.

İskan İle Alakalı Olan Sorunlar

İskan sorunları belgenin temin edilmemesinin ardından ortaya çıkmaktadır. Pek çok sorun neticesinde bina sahiplerine ya da müteahhitlere karşı dava yolu açılmaktadır. Öncelikle yapı izin belgesi olmayan binalar kanunlar gereğince ayıplı olarak sayılmaktadır. Bu tür işyerlerinde ya da konutlarda ikamet eden bireyler yapı izin belgesinin olmadığını fark ettikleri anlarda sözleşmelerini feshedebilmektedir. Gerçekleştirilen fesih işlemlerinden sonra kiracılar herhangi bir bedel ödemek zorunda da kalmamaktadır. Bilindiği üzere ülkemizde nakit ihtiyaçları genellikle taşınmazlar üzerinden çekilen krediler neticesinde giderilmektedir. Sahip olduğu yapının yapı izin belgesi olmayan bireyler kredi çekmek açısından da istedikleri sonuçları elde edememektedir. Ayrıca ruhsatların var olmaması demek kat irtifakının kat mülkiyetine dönüşmesini de engellemektedir.

Yapı Kullanma İzin Belgesi Nasıl Alınır?

Bireylerin iskan raporu almak için bir başvuruda bulunmaları gerekmektedir. rapor alımlarında başvuruların inşaat sahibi tarafından yapılabileceği gibi müteahhit tarafından yapılması da mümkündür. Dilekçenin belediyeye verilmesinden sonra ilgili yapı için inceleme süreci başlamaktadır. Belirlenen zaman aralıklarında belediyede bu iş ile görevli olan bireyler yapıyı bizzat incelemektedir. İncelemeler sonrasında yapının iskâna uygun olup olmadığı yönünde bir sonuç çıkarılmaktadır. Yapının iskâna uygun olduğunun anlaşılmasından sonra noter onaylı bir taahhütname talep edilmektedir. Talep edilen taahhütname ise Yapı Kullanma İzni Amirliği’ne elden verilmek zorundadır. Bu sayede yapı için özel olarak iskân raporları hazırlanarak teslim edilmektedir.