Veraset İlamı Süresi Ne Kadar?

Veraset ilamı, yakınları vefat eden ve kendilerine miras kalan kimseler tarafından çıkartılmaktadır. Bu sayede mirasçıların, kendilerine miras kalan gayrimenkullerin tapu devirlerini gerçekleştirmeleri mümkün olmaktadır. Çünkü tapu dairelerinde miras kalan konutların devri için istenen belgeler arasında veraset ilamı da yer almaktadır. Bu bağlamda ilamın çıkarılması oldukça önemlidir. Mirasçıların ilam hakkında veraset ilamı süresinin uzunluğu hakkında merak ettikleri bir gerçektir. Yasalarımıza göre veraset ilamının çıkarılması açısından tayin edilmiş net süreler bulunmamaktadır. Ölümden sonra herhangi bir zaman dilimi içerisinde ilamın çıkarılması mümkündür. Kısaca veraset ilamının çıkarılmasında herhangi bir zamanaşımı süresi bulunmamaktadır.

Veraset İlamı Süresi Geçerse Ne Olur?

Zamanaşımı ya da belli bir süresi olmayan veraset ilamı için yine de dikkat edilmesi gereken belli durumlar bulunmaktadır. Çünkü veraset ilamının süresi olmamasına karşın vergi kaynaklı belirenmiş bir zaman aralığı bulunmaktadır. Mirasçılar bu zaman aralığı içerisinde veraset ilamlarını almadıkları hallerde değişen oranlarda vergi cezalarını ödemek zorunda kalmaktadır. Ülkemizde ölümü takip eden ilk dört ayın sonunda veraset ve intikal vergi beyannamesinin verilmesi gerekmektedir. Mirasçılar 4 ay içerisinde vergi ilamlarını almadıkları durumlarda beyannamelerini de veremeyeceklerdir. Bu da beyannamenin gecikmesine bağlı olarak para cezalarına çarptırılmasını zorunlu hale getirecektir. Kişiler reddi miras yapmak istiyorlarsa da ölümden sonraki ilk üç ay içerisinde gerekli olan mercilere başvurularını bildirmek zorundadır.

Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır?

Bir mirasçının ya da mirasçıların veraset ilamı almak için ellerinde farklı opsiyonlar bulunmaktadır. Öncelikle eski bir yöntem olarak sulh hukuk mahkemelerine başvuruda bulunmak mümkündür. Ancak özellikle büyükşehirde mahkemeler oldukça yoğundur. Hem mahkemelerin yoğunluklarını azaltmak hem de veraset ilamında işlemleri hızlandırmak için artık noterlere yapılan başvurular neticesinde de ilam çıkarttırmak mümkündür. Noterlere yapılan bireysel başvurular ve küçük meblağdaki ücretlerin ödenmesinden sonra ilam elde edilmektedir. Son olarak birden fazla mirasçı bulunması durumunda mirasçıların tümünün veraset ilamı için bir araya gelmesi gerekmemektedir. Aralarından biri notere başvurarak ilam çıkarttırabilmektedir. Diğer mirasçılar ilamı reddetmek içicin bir aylık süreye sahiplerdir.