Veraset İlamı Süresi Ne Kadar?

Veraset ilamı, yakınları vefat eden ve kendilerine miras kalan kimseler tarafından çıkartılmaktadır. Bu sayede mirasçıların, kendilerine miras kalan gayrimenkullerin tapu devirlerini gerçekleştirmeleri mümkün olmaktadır. Çünkü tapu dairelerinde miras kalan konutların devri için istenen belgeler arasında veraset ilamı da yer almaktadır. Bu bağlamda ilamın çıkarılması oldukça önemlidir. Mirasçıların ilam hakkında veraset ilamı süresinin uzunluğu hakkında merak ettikleri bir gerçektir. Yasalarımıza göre veraset ilamının çıkarılması açısından tayin edilmiş net süreler bulunmamaktadır. Ölümden sonra herhangi bir zaman dilimi içerisinde ilamın çıkarılması mümkündür. Kısaca veraset ilamının çıkarılmasında herhangi bir zamanaşımı süresi bulunmamaktadır.

birevim

Veraset İlamı Süresi Geçerse Ne Olur?

Zamanaşımı ya da belli bir süresi olmayan veraset ilamı için yine de dikkat edilmesi gereken belli durumlar bulunmaktadır. Çünkü veraset ilamının süresi olmamasına karşın vergi kaynaklı belirenmiş bir zaman aralığı bulunmaktadır. Mirasçılar bu zaman aralığı içerisinde veraset ilamlarını almadıkları hallerde değişen oranlarda vergi cezalarını ödemek zorunda kalmaktadır. Ülkemizde ölümü takip eden ilk dört ayın sonunda veraset ve intikal vergi beyannamesinin verilmesi gerekmektedir. Mirasçılar 4 ay içerisinde vergi ilamlarını almadıkları durumlarda beyannamelerini de veremeyeceklerdir. Bu da beyannamenin gecikmesine bağlı olarak para cezalarına çarptırılmasını zorunlu hale getirecektir. Kişiler reddi miras yapmak istiyorlarsa da ölümden sonraki ilk üç ay içerisinde gerekli olan mercilere başvurularını bildirmek zorundadır.

Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır?

Bir mirasçının ya da mirasçıların veraset ilamı almak için ellerinde farklı opsiyonlar bulunmaktadır. Öncelikle eski bir yöntem olarak sulh hukuk mahkemelerine başvuruda bulunmak mümkündür. Ancak özellikle büyükşehirde mahkemeler oldukça yoğundur. Hem mahkemelerin yoğunluklarını azaltmak hem de veraset ilamında işlemleri hızlandırmak için artık noterlere yapılan başvurular neticesinde de ilam çıkarttırmak mümkündür. Noterlere yapılan bireysel başvurular ve küçük meblağdaki ücretlerin ödenmesinden sonra ilam elde edilmektedir. Son olarak birden fazla mirasçı bulunması durumunda mirasçıların tümünün veraset ilamı için bir araya gelmesi gerekmemektedir. Aralarından biri notere başvurarak ilam çıkarttırabilmektedir. Diğer mirasçılar ilamı reddetmek içicin bir aylık süreye sahiplerdir.

birevim

12 Comments

 • Dedemi kaybettiğimizde amcalarım bu durumu 3 ay sonra bildirdiler, dediğiniz gibi 4 ayın sonunda bildirmeleri geçersiz sayılıyormuş

  • Merhaba Mehmet Bey;
   Veraset ilam süresi hakkında bilgi sahibi olunmadığı için geç bildirilmekte ve geçersiz sayılması gibi olumsuz sonuçlar alınmaktadır.

  • Merhaba Yaşar Bey,
   Gecikme nedeniyle, sembolik tutarda ikinci derece usulsüzlük cezası uygulanacak.

 • Veraset ilamını 3 ay içerisinde vermediğimizde, herhangi bir cezai işlem uygulanıyor mu?

 • Arkadaşlar veraset ilamını geciktirdiğinizde notere gittiğinizde önce cezayı ödüyorsunuz, sonra veraset ilamı ücretini ödüyorsunuz. Bir tanıdığım 1 ay geciktirmiş ve ceza olarak yaklaşık 100 TL’ye yakın bir ödeme yaptığını söylemişti.

 • Veraset ilamı, bir insan öldükten sonra onun mirasçılarını belirlemek adına mı yapılan bir şey? E zaten otomatik olarak evlatlarına kalmıyor mu mirası?

  • Merhaba Gülşah Hanım,
   Veraset ilamı mirasçıların biri tarafından alınması gereken bir belgedir.

  • Hayır otomatik olarak evlatlarına kalıyor diye birşey yok çocukları ve eşi varsa eşine 1/4 ü kalan 3/4 ü kaç çocuğu varsa. Eğer çocukları yoksa ve ölen kişinin anne babası hayattaysa eşine 1/2 si anne babasında 1/2 si kalıyor
   Eğer kişinin eşi hayatta değilse ve hiç çocuğu olmamışsa yada vefat ettilerse anne babasıda hayatta değilse ölen kişinin kardeşlerine kardeşleri hayatta değilse kardeşinin çocuğuna o da değilse kardeşinin çocuğunun çocuğuna en alt soyuna kadar devam eder.bu çok karışık durum.eşine tamamı kalma durumjda var eğer kişinin anne baba çocuk ve kardeşi hiç yoksa veya hayatta değillerse. Eğer kişi mirasçılardan bazılarına oran olarak düşeni değilde özel olarak miktar belirtirse sadece vasiyet alacaklısı olur diğer düşmesi gereken %orandan alamaz onu yasal mirasçıları almış olur bu konu çok uzun uzun devam ediyor yani dediğiniz gibi otomatik olarak evlatlarına kalıyor diye durum yok

Leave a Comment

17 + 2 =