Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Yapılan İller

Zamanın değişimi, bireylerin ihtiyaçlarının da değişimine neden olmaktadır. Aynı değişim hemen her alanda kendini gösterdiği gibi mimari olarak da ön plana çıkmaktadır. Bu kapsamda kentsel dönüşüm ile zamanın gereklilikleri yerine getirilmeye çalışılmaktadır. Çünkü kentsel dönüşüm adı altında gerçekleştirilen projeler kapsamında şehirlere ya da bölgelere modern bir yüz kazandırılmaktadır. Özellikle çarpık kentleşme gibi sorunlar bu tip projeler çerçevesinde ortadan tamamıyla kalkabilmektedir.

birevim

Kentsel Dönüşüm Ne İşe Yarar?

Kentsel dönüşüm projeleri sadece bölgelere modern bir çehre oluşturmak açısından yardımcı olmamaktadır. Bilindiği üzere ülkemiz deprem kuşağında bulunmaktadır. Bu da can kayıplarının ve maddi kayıpların en aza indirilmesi açısından pek çok farklı çalışma yapılmasını gerekli kılmaktadır. Kentsel dönüşün projeleri kapsamında yaşları eski olan ya da işlevselliklerini kaybetmiş, tehlikeli şekilde yafta almış yapılar yıkılmaktadır. Yıkılan binaların yerine ise oldukça sağlam ve kullanışlı modern yapılar inşa edilmektedir. Böylece projelerin depremlerdeki can kayıplarını azaltması hedeflenmektedir.

Kentsel Dönüşüm Çalışmaları İle Elde Edilenler

Kişiler ve şehirler kentsel dönüşüm avantajlarını anında hissedebilmektedir. Öncelikle bu tip projelerde oldukça iyi mimarlar çizim yapmaktadır. Çizimlerin kaliteli olması ise şehirlerdeki çarpık kentleşme ya da trafik gibi sıkıntıları yok etmesi hedeflenmektedir. Üstelik böylelikle güneş enerjisinden ya da binaları manzaralarından maksimum istifade edebilmek fırsatı da doğmaktadır. Ayrıca yeni yapılan binalarda farklı tesislerin olmasına da özen gösterilmektedir. Bu da kişilerin sosyal açıdan aktif hale gelmelerine büyük ölçüde yardımcı olmaktadır.

Kentsel Dönüşüm Projeleri Olan İller

Kentsel dönüşüme uğrayan iller ülkemizde oldukça uzun bir listeye sahiptir. Ancak hemen her projede olduğu gibi kentsel dönüşümlerde de ilk adımlar İstanbul gibi büyükşehirlerde atılmıştır. Bunun nedeni olarak ise İstanbul’un çarpık kentleşme oranını yüksek olması, insanların konut ihtiyaçlarının fazla olması gibi unsurlar sıralanabilmektedir. Ancak projeler sadece İstanbul ile sınırlandırılmamıştır. Günümüzde ülkemizin her şehrinde ihtiyaca göre büyüklüğü değişen kentsel projelere rastlamak mümkündür. Üstelik projeler planlı bir şekilde ilerlediği için yapıların inşa süresi kişileri mağdur etmeyecek kadar kısa zaman diliminde tamamlanmaktadır.

birevim

Leave a Comment

one × five =