Mülga Ne Demek?

Birçok insanın şimdiye dek hiç duymadığı Mülga kelimesi, aslında günlük yaşantı içinde yasa, kanun ve yönetmelik gibi konularda sıklıkla karşılaşılan hukuki bir terimdir. Peki, tam anlamıyla Mülga Ne Demek? Hukuki açıdan neyi ifade etmektedir? Arapça kökenli bir kelime olan Mülga ve Mülga Kanunu hakkında aşağıda detaylı olarak açıklama yapılmıştır.

birevim

Mülga ve Mülga Kanunu Nedir?

Belirtiğimiz gibi Arapça kökenli bir kelime olan Mülga, günümüz Türkçe ’sinde eskimiş, varlığı sona ermiş ve kaldırılmış, hükmünü kaybetmiş gibi anlamları ifade etmektedir. Hukuki Açıdan Mülga ve Mülga Kanunu Nedir? Diye soracak olursanız, mülga hukuki açıdan yürürlükten kaldırılmış anlamını ifade ederken, mülga kanunu da hükmünü kaybetmiş ve yürürlükten kaldırılmış olan kanun anlamına gelir. Bunu bir örnekle açıklayacak olursak; 5 sene önce yürürlükte var olan bir kanun günümüzde kaldırılmış ise bu kanun için Mülga Kanunu denmektedir. Ancak yürürlükteki kanununun sadece bir maddesi veya birkaç maddesinde değişiklik oluşmuş ise buda Mülga Madde olarak ifade edilmektedir. Yani buradan anlayacağınız bazı kanunları direk yürürlükten kaldırılmak yerine maddelerinde değişikliğe gidilebilmektedir. İşte bu gibi durumlarda değiştirilen maddeye mülga madde denir.

Zımni İlga Nedir?

Zımni İlga kelimesi pek çok insana yabancı gelen hukuki bir terimdir. Ancak içeriğini merak ederek Zımni İlga Nedir? Denildiğinde, yeni gelen bir kanunun, eski kanunun geçersiz sayılması ve yürürlükten kaldırılması anlamına gelir. Bununla birlikte yine çokça merak edilen Açık İlga ise yürürlükte var olan bir yasanın, sonradan gelen bir yasa ile kaldırılmış olma durumuna denir.

Sarih İlga Nedir?

Yeni gelen bir kanunun, kanun koruyucusu tarafından başka bir kanun ya da maddesiyle değiştirilmesi veya yürürlükten kaldırılması, bununla birlikte bu durumun açık şekilde ifade edilmesi durumuna Sarih İlga denir. Yani üstü kapalı olmadan açık bir şekilde mevcut kanunun başka bir kanun ile değiştirilmesi ya da sadece madde değişikliğine gidilmesi Sarih İlga Nedir? Sorunuzun cevabıdır diyebiliriz. Sarih ilga hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz, sitemizdeki örnekleri inceleyerek fikir edinebilirsiniz.

birevim

Leave a Comment

three × four =