Mücavir Alan Ne Demek?

Belediye sınırları dışında kalan fakat İmar Mevzuatı gereğince belediyenin sorunluluğu altında olan topraklara Mücavir Alan denir. Bu sayede belediye çevresinde bulunana topraklara da imar denetimi yapılabilmektedir. Bildiğiniz gibi geçmişten günümüze kadar kaçak yapılaşma şehrin düzenini bozan ve ciddi sıkıntılara sebep olan bir olumsuzluğu içerir. Dolayısıyla Mücavir Alan Ne Demek? Diye sorduğunuzda, kaçak yapılaşmayı engelleyen bir denetim sistemidir diyebiliriz.

birevim

Yani mücavir alan belediyelere fazladan denettim alanı sağlayarak izinsiz ve kuralsız şekilde yapılaşmanın önüne geçmektedir. Mücavir alanların üzerinde belediyelerin denetim hakkı olmasından ötürü son zamanlarda yaşanan göç artışlarına bağlı kaçak yapılaşmanın da önüne çok daha kolay geçilmektedir.

Mücavir Alan Sınırları Nasıl Belirlenir?

Mücavir alan belirttiğimiz gibi bulunduğu belediyenin sınırları dışında kalan ama belediyenin denetim yetkisi yani sorumluluğu altında olan toprak niteliğindedir. Bu bağlamda merak edilen Mücavir Alan Sınırları Nasıl Belirlenir? İçin İl İdare Meclisi tarafınca alınan karar doğrultusunda belirlendiğini söyleyebiliriz. Daha net ifade edecek olursak; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından onaylanan karar doğrultusunda mücavir alan sınırları belirlenmiş ve kabul edilmiş olunur. Mücavir alanın belediye sınırında olma zorunluluğu yoktur. Yani mücavir alana çevre köylerin de dahil edilmesi mümkündür. Bunun dışında bir alan mücavir alan özelliğinden çıkarılmak istendiğinde yine aynı prosedür uygulanması gerekmektedir.

Belediye Sınırı İle Mücavir Alan Sınırı Arasındaki Fark Nedir?

Belediyeler il, ilçe ve bucak gibi yerleşim yerlerinin temizlik, su, aydınlatma, sokak bakımı, esnaf denetimi ve benzeri kamu hizmetlerini üstlenen, başkan ile üyeleri seçimle belirlenen tüzel kişiliğe sahip yönetim birimidir. Dolayısıyla Belediye Sınırı İle Mücavir Alan Sınırı Arasındaki Fark Nedir? Dediğinizde, belediyeler kendi idari sınırları içinde mali ve idari bakımdan bağımsız hareket etme hakkını sahiptir. Mücavir alanlar ise idari sınır içinde değildir. Bu sebepten ötürü mücavir alan olarak kabul edilen yerleşim bölgesinde tüzel kişilik var ise bu noktada tüzel kişiliğin hakları devam edecektir.

Mücavir Alan Belirlenirken Uyulması Gereken Kurallar

  • Belediye tarafından belirlenen mücavir alan sınırı, başka bir belediyenin sınırını taşmamalıdır.
  • Mücavir alanın yol problemi olmaması gerekir.
  • Belediye gelir ve giderlerinin mücavir alan çalışmalarını karşılaması gerekir.
  • Mücavir alanın niteliksel büyüklüğü önemlidir.
birevim

Leave a Comment

1 × three =