Miras Kalan Evin Tapusu Nasıl Alınır?

Günümüzde pek çok konut, miras yolu ile farklı kişilere geçmektedir. Bir diğer tabirle birinin vefatı sonrasında konutların kullanım hakları vasinin yakınlarına geçmektedir. Peki, miras kalan evin tapusu nasıl alınır? Miras kalan konutların satılmasından sonra mirasçıların kim olduğunun kesinleştirilmesi gerekmektedir. Örneğin genel kanı,  mirasın ölen kişinin çocukları arasında bölüştürülmesi yönündedir. Ancak ölüm öncesinde noter huzurunda bir mirasçı atanmış ise, mirasın kullanımı ona geçmektedir. Mirasçı olduğunun belgelenmesi için ise veraset ilamı çıkartılması gerekmektedir. Veraset ilamı, kanuni mirasçılık şeklinde farklı kullanım isimlerine de sahiptir.

birevim

Veraset İlamı Nereden Çıkarılmalıdır?

Miras kalan gayrimenkul tapusunun alınması için bireyler, mirasçı olduklarını resmi şekilde kanıtlamak zorundadır. Veraset ilamı bu amaçla oluşturulmuş resmi belgeler arasında yer edinmiştir. İlamın çıkarılması için yakın geçmişe kadar sulh mahkemelerine müracaat edilmesi gerekiyordu. Mahkeme kararları neticesinde ise belgenin edinimi sağlanıyordu. Günümüzde veraset ilamının çıkarılması için kişilere notere müracaat imkânı da verilmiştir. Verilen imkânlar neticesinde mirasçılar tercih ettikleri kurumlardan ilamlarını elde edebilmektedir. İlam, yasal mirasçıların kimler olduğundan mirastaki pay oranına kadar hemen her şeyin kesinleşmesini sağlamaktadır. Bundan ötürü miras kalan evlerin satımından önce veraset ilamı ile mirasçı olunduğunun kanıtlanması istenmektedir. Sonrasında ise devir işlemleri için tapu dairesine gidilmelidir. Ancak tapu dairesi randevulu çalıştığı için öncesinden bir randevu alınması unutulmamalıdır.

Veraset İlamında Süre Var Mıdır?

Veraset ilamı süresi bakımından farklı bilgilerin edinilmiş olması gerekmektedir. Öncelikle bu belge edinimi için ölümden sonra bekleme alternatifleri kişilere tanınmıştır. Fakat ülkemizde gayrimenkuller üzerinden vergi alımları yapılmaktadır. Geç talep edilen ilamlar neticesinde kişiler bir takım birikmiş vergi borçları ile yüz yüze kalabilmektedir. Bu neden yüzünden bireylerin ilamlarını geciktirmeden vermeleri gerekmektedir. Mirasçılık belgesinin bireylere tebliğ edilmesinden sonra itiraz edilmek istenmesi halinde ise öngörülen süre bir aydan oluşmaktadır. Bir ayın dolmasından sonra yapılan itirazlar geçersiz sayılacaktır. Miras kalan konutların satışı için ise birden fazla mirasçı bulunuyorsa devir işlemlerinde imza bütünlüğünün sağlanması gerekmektedir. Aksinin olduğu hallede satışla gerçekleşmemektedir.

birevim

9 Comments

 • Mirasçı tekse, mirasta ortak başka kimse yoksa, yine de veraset ilamı vermesi gerekiyor mu?

  • Merhaba Bekir Bey,
   bu işlem mirasçı sayısından bağımsızdır. Kişinin vefatını takip eden 3 ay içinde gerçekleştirilmelidir.

  • Merhaba Sevim Hanım,
   Kişinin vefatının ardından 3 aylık sürede veraset ilamı verilmelidir.

 • Veraset ilamı çıkartırken ölüm belgesi ve kimlik bilgimiz yeterli mi? Vasiyet belgesi miras kalan evin tapusunu etkiler mi?

  • Merhaba Yasin Bey,
   Mirasçı olduğunun bayin edilmesi için ise veraset ilamı çıkartılması gerekmektedir. Veraset ilamı, kanuni mirasçılık gibi farklı kullanım isimlerine de sahiptir.

  • Merhaba Ayça Hanım,
   Bu işlem noter tarafından yapıldığından ekstra dikkat edilmesi gereken bir husus bulunmamaktadır.

Leave a Comment

5 × 4 =