Kentlerde Nüfus Artışı Yeni Projeleri Arttırıyor

En yeni konut projeleri, genelde kent merkezlerinin dışındaki lokasyonlarda konumlanıyor. Bunun nedeni kentlerin zamanla, konut ve sanayi gibi temel unsurlar çerçevesinde büyümesinden kaynaklanıyor.

birevim

Kentsel büyümeye, biraz da kentler arası göçü de eklediğimiz zaman söz konusu kentsel büyüme her zaman sağlıklı olmuyor. Yeni iş kurma veya iş bulma hayallerinin peşi sıra başka kentlerde ekmek parasının peşine düşen insanların barınma ve iş ihtiyacı gün geçtikçe acil çözüm bekleyen sorunlar arasında yer alıyor. Öyle ki, sınırımız olan ülkelerde yaşan savaş veya benzeri sorunlarda bile ülkemiz coğrafi konumu gereği doğan bir geçiş merkezi haline geliyor.

Özellikle de sosyal yaşam ve kültürel yakınlık nedeniyle, sınırı olan komşu ülkelerden Türkiye’ye gelen dış göç de azımsanmayacak kadar yüksek rakamlardan oluşuyor. Kısacası iç ve dış göç, işsizlik gibi önemli konular nedeniyle, meydana gelen nüfus artışı  ve beraberinde büyüyen kentler. Öyle ki, en yeni konut projeleri incelendiğinde kent merkezlerinden oldukça uzak lokasyonlarda inşa ediliyor.

Yeni Projelerin Hepsi Şehir Merkezinden Uzakta

Kentleşme tamamlanan bölgelerde, yeni arazi alanları bulunmadığından veya yeterince büyük hacimli  inşaata uygun arsalar olmadığından bu yönteme başvuruluyor. Sözkonusu en yeni konut projeleri, çoğu zaman yaşamı idame ettirmeye yönelik sosyal konut statüsünde oluyor. Öte yandan, mimari yapısı, iç donanımı ve  ayrıcalıklı sosyal donatıları ile dikkat çeken  yeni konut projeleri de mevcut. Bu donatı ve olanaklara sahip projeler, daha üst ekonomik gelire sahip olan sınıftan insanlara hitap ediyor.

Sonuç olarak, gelir gider dengesine baktığımız zaman ister ekonomik konutlar olsun, isterse donatıları bakımından son derece ayrıcalıklı konutlara özgü en yeni konut projeleri olsun; hepsi kent merkezinden uzak lokasyonlarda konumlanıyor. Konut türünün seçimine, sizin zevkiniz ve bütçenizin olanakları doğrultusunda karar vermeniz gerekiyor.

birevim

Leave a Comment

fifteen + 10 =