İşte İstanbul’un Yeşil Haritası!

Ülkemizin en kalabalık şehri olan İstanbul, maalesef yeşil alan konusunda bu konuda çok iyi bir durumda değil diyebiliriz. Dünya çapında ki şehirleri karşılaştıran World Cities Culture isimli site kalabalık şehirlerin vatandaşlarına sunmuş olduğu yeşil alan oranına göre karşılaştırmasını yapmaktadır. 37 şehrin dahil edildiği bir raporlama da İstanbul kişi başına düşen yüzde 2.2 oran ile en son sırada yer almaktadır. Bu konuda Oslo %68 ile ilk sırada yer alırken, Paris %9,5 ile Avrupa kentleri arasında dikkat çeken bir orana sahiptir.

birevim

Tabi bu oranın ortaya çıkmasında çok farklı nedenlerin olduğu da aşikardır. Çünkü şehir nüfusu sürekli artmakta ve nitelikli olarak kabul edilen yeşil alan miktarı sürekli düşmektedir.

Zorunlu Kişi Başı Yeşil Alan Miktarı 15 Metrekare

Kanunen bir kişinin yaşadığı şehirde sahip olması gereken yeşil alan miktarı 15 metrekare olarak belirlenmiştir. Bu konuda İBB’nin yapmış olduğu açıklamaya göre kişi başına yeşil alan miktarı 8.41 metrekare olarak gösterilmektedir. Artan nüfusun yeşil alan miktarının düşmesine neden olacağı açıklanıyor.

Yapılan açıklamada şehrin etrafında ki ormanların dahil edilmesi ile birlikte kişi başına düşen metrekare miktarının 12’yi geçtiği aktarılıyor. Şehirde yeşil alan olarak en yüksek oranın 3.2 metrekare ile Maltepe’de olduğu aktarılıyor. Yapılan açıklamada şehirde ki toplam 30 ilçenin 6 tanesinde 1 metrekare, 21 tanesindeyse 8 metrekare yeşil alan bulunduğu aktarılıyor.

Park Olarak Kullanılan Yeşil Alan

Yeşil alan olarak yapılan açıklamalarda amaçlanan insanların aktif bir şekilde kullandıkları parklar ve bahçeler ifade edilmektedir. Yani yol kenarlarında bulunan yeşil alanlar, mezarlıklar pasif olarak kabul edilmektedir.

2014 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncelikle kişi başına 10 metrekare daha sonrada 15 metrekare yeşil alan kullanım alanı olarak belirledi. Belirttiğimiz gibi bu alanlarda park, meydan, çocuk bahçesi gibi insanların aktif olarak kullanabildikleri yerler olarak kabul edilmektedir.

Dünya sağlık örgütü yapmış olduğu açıklamada insanlar için aktif yeşil alan miktarının 9 metrekare olduğunu açıklamıştır. Bakanlık verileri ülke genelinde aktif yeşil alanların kişi başında 6.2 metrekare olduğu göstermektedir.

birevim

5 Comments

  • Yeşillik alanları maalesef büyük yapılarla yok ediyorlar ancak bu yeşili korumamız gerekiyor

  • İstanbul’da çok fazla yapı yapıyorlar diyoruz ama haritadan baktığımızda yeşillik alanlarımız hala bol 🙂

  • Haritadan bakınca yeşil alanlar fazla gibi gözüküyor ama büyük yapılarla gerçekten mahvediyoruz güzelim şehri

  • İstanbul’un yeşil haritası baktığımızda çok güzel gözüküyor ama İstanbul’u taşa çevirmeye devam ediyoruz, şehrimizi korumamız gerek

  • İstanbul’da yeşillik alanları yavaş yavaş artıyor gibi ama yine de çok fazla taş yapıya dönüştürdük

Leave a Comment

2 + 10 =