İskan Politikası Nedir?

İskan politikası; Osmanlı Devleti’nin fethettiği topraklar için uyguladığı bir politikadır. Fethettiği bölgelere kendi ülkesindeki Türkleri yerleştirerek, fethedilen bölgelerin Türkleşmesini sağlamış ve bu bölgelerde karışıklığın çıkmasını engellemiştir. Beşeri yerleşim olarak da isimlendirilmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ortaya çıkışında da iskan politikasının yerinin olduğu kabul edilmektedir.

birevim

Ruhsatlı yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmış olması durumunda; ilgili binaya iskan verilmektedir. İskan bir çeşit belgedir. İmar Müdürlüğü Yap Kullanma İzni birimlerinin hazırladıkları bir belge olmaktadır. İskan belgesi için dilekçe, tapu kayıt, vergi dairesinden borcu yoktur yazısı, proje müellifleri raporu, yapı denetim kuruluşu belgesi, yangın tesisat raporu, SGK borcu yoktur belgesi gibi evraklar ile iskan başvurusu yapılmaktadır.

İskan Politikasının Ortaya Çıkışı Nasıldır?

İskan politikası, Osmanlı döneminden günümüze kadar uygulanmaya devam eden bir politikadır. İlk olarak Osmanlı’da uygulanmaya başlanan bu politika ile fethedilmiş olan bölgelerin Türkleşmesi amaçlanmaktadır. 18. yüzyıl ile beraber Osmanlı Devleti’nde toprak kayıpları yaşanmaya başladı. Toprak kaybının yaşanması ile beraber Türk ve Müslüman halkın iç kesimlere göç etmeye başladığı bilinmektedir. Bu da ekonomik düzenin bozulmasına ve halkın da devlete karşı olan güven sıkıntılarının oluşmasına sebep olduğu bilinmektedir. Köy ve mahallelerin boşaltılması ile beraber zirai gelir oldukça büyük bir oranda azalmıştır. Devlet ise bu duruma önlem olarak boşalan yerlere eski halkı ya da göçebeleri yerleştirerek tekrar gelir artışı yaşama şansını yakalamıştır.

İskan Politikası İle Amaçlananlar Nelerdir?

Devletin sahipsiz ve fethedilen yerleri yeniden ziraate açabilmesi, bu yerlerin Türkleşebilmesi gibi hedefler ile iskan politikası uygulanmaktadır. Ortaya çıkışı bu amaca dayanmaktadır. Ayrıca iskan politikası ile fethedilen bölgelerdeki askeri, sosyal ve siyasi güvenliğin sağlanabilmesi mümkün olmaktadır. Bu da yapılan fetihlerin çok daha kalıcı ve sağlam olmasını sağlayan bir durumdur. Fethedilen topraklarda problem çıkartma ihtimali bulunan aileler ise; önlem amaçlı Anadolu’ya göç ettirilmektedir. Bu sayede bölgede karışıklık çıkmasının önüne geçilebilmektedir. İskan politikası sayesinde, fethedilen topraklarda hem güvenlik sağlanabilmektedir hem de bu topraklardan elde edilebilecek zirai geliri arttıracak işlemler problemsiz bir şekilde uygulanabilmektedir.

birevim

7 Comments

Leave a Comment

19 + 19 =