İlam Nedir?

Hukuksal bir terim olan İlam, bir davanın mahkeme tarafından nasıl bir hüküm aldığını gösteren imzalı ve kaşeli resmi evraktır. Yani İlam Nedir? İçin biraz daha açıklayıcı olmak gerekirse; görülen dava sonucunda mahkemenin aldığı karardır diyebiliriz. Dolayısıyla İlam söz konusu olduğunda yargıdaki davanın sona erdiğini ve karara bağlandığını anlayabiliriz. Bunun dışında genelde icra konularında karşımıza çıkan İlam, bu alanda İlamlı İcra Takibi ve İlamsız İcra Takibi olarak ikiye ayrılmaktadır.

birevim

İlamlı İcra

Yargıya intikal eden dava sonucunda mahkeme tarafından davanın neticelendirildiğini ifade eden evraka İlam, bu davayı takiben başlatılan icraya ise İlamlı İcra denmektedir. İlamlı icranın konusu değişken olabilir. Yani ilamsız icranın nedeni kimi zaman bir taşınmaz iken kimi zaman söz konusu para olabilir.

İlamsız İcra

İcra Hukuku çerçevesinde yer alan İlamsız İcra Takibi, mahkeme tarafınca verilen bir ilam evrakı olmaksızın yapılan icra işlemine denir. Yani ilgili kişi alacağına karşı icra mahkemesine başvuruda bulunarak borçlu kişiye ödeme emri gönderir. Borçlu kişi ödeme emrini aldığı an itibariyle takip süreci başlar. Mahkeme tarafından borçluya belirtilen yükümlülükler yine mahkeme tarafından belirtilen süre zarfında yerine getirilmediğinde icra işlemi gerçekleştirilir. Fakat borçlu kişi ödeme emrini aldıktan 7 gün içinde itiraz hakkını kullanarak süreci durdurabilir ve borçlunun bu süreçteki hakları gizlidir. Alacaklı taraf da borçlunun itirazının kaldırılması yönünde talepte bulunabilir.

İlam Niteliğindeki Belgeler Nedir?

İflas Kanunu’na göre hukuk, tüketici, sulh, aile ve asliye gibi mahkemelerin dışında da bazı belgeler ilam olarak kabul edilmekte olup, bu ilgili belgelerin işleme alınması durumunda icra süreci başlatıla bilmektedir. Bununla birlikte İlam Niteliğindeki Belgeler Nedir? Diye soracak olursanız, mahkemede görülmüş olan tek taraflı borç ile senetler, sulh ile kabuller, idari yargılama neticesinde meydana gelen eda yükümlülükleri ve temyiz ile icra dairesi kefaretleri de kanun ile birlikte İlam niteliğinde kabul görmektedir. Türkiye sınırları içinde yer alan bütün icra daireleri, ilama dayalı icralarda yetki sahibidir ve alacaklı kişi ülke içindeki istediği icra dairesine başvuru yapma hakkına sahip olduğundan sadece ikamet ettiği ile bağlı icra dairelerine değil Türkiye genelinde bulunan herhangi bir icra dairesine başvuru yapabilmektedir.

birevim

8 Comments

  • Merhaba Arif Bey,
   İlam,görülen dava sonucunda mahkemenin aldığı karar olarak tanımlanmaktadır.

 • Çalıştığım şirketten ödememi taahhüt edilen sürede alamadım noterden ödeme ihtarnamesi mi çıkartmalıyım mahkemeden ilam mı? hangisiyle daha hızlı yol alırım?

  • Merhaba Duygu Hanım,
   Bu konuda izleyeceğiniz yolla ilgili bir yeminli mali müşavirden yardım alabilirsiniz.

 • Mahkemede dava açtığım tarafa karşı davayı ben kazandım. Karşı taraftan katılım hiç olmadı. Bu ilam durumunu mahkeme mi gönderiyor karşı tarafa ben mi ileteceğim?

  • Merhaba Musa Bey,
   Hukuksal bir terim olan İlam, bir davanın mahkeme tarafından nasıl bir hüküm aldığını gösteren imzalı ve kaşeli resmi evraktır.

Leave a Comment

fifteen + twelve =