İktisap Nedir?

İktisap, sözlük anlamıyla kazanma, elde etme ve edinme niteliğini ifade etmektedir. Dolayısıyla hukuki terim olarak kullanıldığında hak sahibinin herhangi bir şeyin mülkiyetine sahip olması yani elde etmesi anlamına gelir. Dolayısıyla İktisap Nedir? Denildiğinde bir kişinin hak sahibi olduğu mülkiyeti elde etme yoludur şeklinde açıklayabiliriz. Medeni Kanun Yönetmeliği’ne göre hak doğrudan veya devir yolu ile iktisap edilebilir. Bu doğrultuda hakkın bir kişiden diğer bir kişiye geçmesine Devren İktisap, doğrudan ilk sahibine geçmesine ise Aslan İktisap denmektedir.

birevim

İktisap Tarihi Nedir?

Herhangi bir taşınmazsın İktisap işlemi mülkün tapuya tescil edilmesiyle gerçekleşir. Dolayısıyla taşınmazın elden çıkarılma halinde oluşan değer artışı, kazancının belirlenmesi adına iktisap tarihi olarak taşınmazın Tapu Müdürlüğü’ne tescil tarihi esas alınmaktadır. Bu bağlamda İhtisap Tarihi Nedir? Denildiğinde, taşınmazın tapuya tescil edildiği tarihtir diyebiliriz. İktisap şeklinin önemi olmaksızın yazılı beyan eşliğinde gayrimenkulün kazanç yolunun sağlanması ve değerlendirilmesi için elden çıkarılma sırası yani satılması ya da kiraya verilmesi durumunda %5’lik bir gider indirimi ve bu indirimin ise 5 yıl gibi bir süreyi içermesi söz konusudur.

Ancak %5 indirim uygulaması sadece gayrimenkul hasılatı için geçerli bir durumdur. Bunun dışında gayrimenkulün icra ya da ihale ile alınma halinde gayrimenkulün fiilen kullanıma hazır vaziyette alındığını gerekli belgeler eşliğinde tevsik edilme şartı doğrultusunda tapuda tescil işlemi yapılmasa bile fiilen kullanıma bırakılmış olan tarihin, iktisap tarihi olarak alınması gerektiği Vergi Usul Kanunu tarafından belirlenmiştir.

İktisap Bedeli Nedir?

Herhangi bir taşınmazın satışa konu olma durumunda ödenen bedele İktisap Bedeli denir? Yani taşınmazın iktisap bedelinin tevsik edilmediği durumlarda Vergi Usul Kanunu’nun 266.maddesi gereğince yazılı olan değer iktisap bedeli olarak nitelendiriliyor. İktisap bedeli, iktisap şekline bakmaksızın Vergi Kanunu’nda belirtilen Mal ve Haklar Yasası doğrultusunda iktisap tarihi ardından 5 yıl içinde değer artışı oluşacak şekilde değerlendirildiğinde söz konusu olacaktır. Bu durumda İktisap Bedeli Nedir? Sorunuza daha net bir cevap verecek olursak; herhangi bir taşınmaz üstünden elde edilecek gelirlerde yapılan hesaplamayı içerir diyebiliriz.

birevim

Leave a Comment

5 × one =