Emlak Vergisinde Son Hafta!

Emlak vergisi; belediyeler tarafından tahsil edilen bir vergi türüdür. Emlak vergisi; bina, arazi ve arsalar için alınmaktadır. Emlak vergisinin gelire dayalı olduğu bilinmektedir. Her verginin olduğu gibi emlak vergisinin de belirli bir son ödeme tarihi bulunmaktadır. Örneğin, 2019 yılı için ilk taksit ödemeleri, 31 Mayıs 2019 tarihinde sonlanmıştır. 2019 yılına ait emlak vergi değeri; yeniden değerleme oranının yarısı oranında arttırılmıştır. Bunun dışında, vergi oranları, emlak vergisi alınacak alana göre farklılık göstermektedir. Örneğin; arazi ve meskenlerde binde bir, diğer binalarda binde iki, arsalarda ise binde üç olmak üzere vergi oranı bulunmaktadır. Bu oranların bilhassa büyükşehir belediye sınırları için yüzde 100 arttırılarak uygulanması söz konusu olmaktadır. Ancak, kısa bir süre önce büyükşehir yasası doğrultusunda mahalleye dönüştürülen ve bu sayede tüzel kişiliği yok olan köyler için emlak vergisi tahsil süreci ise 2022 yılına dek ertelenmiştir.

birevim

Emlak Vergisiyle İlgili Detaylar

İmar barışı; bilhassa emlak vergisiyle alakalı birçok kriterin değişmesine ön ayak olmuştur. İmar barışına yaklaşık 10 milyon insan başvuru yapmıştır. İmar barışının ardından vergiye etki eden değişikliklerin olması söz konusudur. Mevcut binalara yapılan birtakım ilaveler veya binaların kullanım tarzının değişmesi gibi konularda yapılacak vergi değişikliklerinin değişikliği takip eden üç ay içerisinde bildirilmesi zorunludur. Buna ek olarak, bir arsa üzerine yeni bina yapanların emlak vergilerinin ne olacağı hususunda birtakım tartışmalar bulunmaktadır. Buna göre, arsa üzerine yeni bina yapanlar, arsanın değeri üzerinden vergi ödemeye devam edeceklerdir. Ayrıca, yeni yapılan binanın vergisinin arsanın vergisinden az olması mümkün değildir. Bunun yanı sıra, emlak vergisinden muaf olan bazı yapılar söz konusudur. Örneğin, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır kaydı olan birtakım taşınmazlardan emlak vergisi alınması mümkün değildir. Fakat, bu tür yapıların ticari faaliyetlerde kullanılması veya yapılanma yasağına aykırı olarak inşa edilmesi halinde ise emlak vergisinden muaf tutulmaları mümkün olmaz. Tüm bunlara ek olarak, tasarrufu kısıtlanan arazi, bina ve arsalarda emlak vergisi 1/10 oranında tahsil edilmektedir. Emlak vergisinin herkes tarafından ödenme gibi bir mecburiyeti yoktur. Kimlerin emlak vergisinden muaf olacağına kanunlarla karar verilmiştir. Geliri olmayanlar, geliri SGK ‘dan aldığı aylıktan ibaret olanlar, bunun yanı sıra gazi, dul, yetim, özürlü ve şehit yakını olanların Türkiye sınırları içerisinde brüt 200m2’yi geçmeyen tek meskeni olmaları halinde emlak vergisinden muaf olmaları söz konusu olmaktadır.

Emlak Vergisi Sorgulama Nasıl Yapılır?

Emlak vergisi son ödeme tarihlerini kaçırmak istemeyenlerin emlak vergileri olup olmadığını sürekli olarak sorgulaması gerekmektedir. 2019 yılı vergi takvimi doğrultusunda emlak vergisinin ilk taksitleri, 1 Mart 2019 tarihinde başlamıştır. İlk taksit ödemelerinin yaklaşık üç ay sürmesi kararlaştırılmıştır. Buna göre ilk taksit ödemeleri, 31 Mayıs 2019 tarihinde sona ermiştir. 2019 yılının ikinci emlak vergisi taksit ödemeleri ise 1 Kasım 2019 tarihinde başlayacaktır. Ancak, ikinci taksitlerin bir ay boyunca ödenmesi söz konusudur. Bu yüzden, ikinci taksitler, Kasım ayının sonuna kadar ödenecektir. Hatta, Kasım ayının bu yıl hafta sonuna denk gelmesinden dolayı ödemelerin Aralık ayının ilk gününe sarkması söz konusudur.

birevim

Leave a Comment

11 − 5 =