Apartman Yöneticiliği Kanunu Nedir?

Yıllık Genel Kurul, önümüzdeki yılın bütçesini, ödeme yapmayanlar, yeni komite üyelerinin oy kullanması gibi çözüm bekleyen konuları tartışmak üzere tüm daire sahiplerinin yıllık bir toplantısıdır. Tüm daire sahiplerine yasal olarak 15 gün süre verilir ve katılamazlarsa, oy kullanmak ve onlar adına konuşmak için birini vekaleten atayabilirler. O dairede kaç kişi yaşadığına bakılmaksızın her daire bir oy hakkına sahiptir.

birevim

Toplantı tutanakları alınır, noter tasdik edilir ve daire sahipleri tarafından her zaman kontrol edilebilir hale getirilir. Ege ve Akdeniz kıyılarının tatil beldelerindeki komplekslerde sıklıkla söz konusu olan yabancı uyruklu birçok mal sahibinin yabancı uyruklu olması durumunda, bir çevirmen katılmalı ve ücret yıllık bütçeden çıkarılmalıdır. Kiracıların hakları yoktur ve daire sahibi onlara vekalet vermediği sürece oy kullanamazlar.

Kat mülkiyeti kanunu 32. Ve 36 maddeye vakıf olmanız önemlidir.

Apartman Aidat Ödemeleri

Ücretler yönetim komitesi tarafından kontrol edilen bir banka hesabına ödenir ve bir muhasebeci tarafından kaydedilir. Komite yasa ve yönetim planlarına uyduysa, gecikme ücreti almak için yasal prosedürlere başlayabilir ve bazı durumlarda yasal masrafları karşılamak için mülkü geri alabilir. Bu nedenle, site ücretlerinizi takip etmek ve sesinizin duyulmasını sağlamak için toplantılara katılmak her zaman en iyisidir.

Apartman Yöneticiliği Seçimleri

Apartman sakinlerinin çoğunluk oyu bir yönetici seçer ve maaş talep edebilir, ancak bunun daire sahipleri tarafından onaylanması gerekir. Ancak, bu maaşın yasal olarak beyan edilmesi ve ayrıca bütçeden para alan sağlık sigortası gibi ek ücretleri de içermesi gerekir.

Yönetici aynı zamanda yabancı uyrukluysa ve ücret alıyorsa, çalışma iznine de başvurmak zorunda kalacak ve bu da tüm durumu karmaşık hale getirecektir. Bu nedenle, bunun yerine, birçok daire sahibi, zamanlarını telafi etmek için yöneticinin bakım ücretlerinden feragat etmeyi ortaklaşa onaylar.

Sorumlulukları, komitenin kararlarını uygulamak, yönetim ücretlerini toplamak, yasal işlemlere başlamaktan ve gerektiğinde karmaşık bir toplantıya çağrı yapılmasına kadar uzanır. Ayrıca bir karar defterini tutmaları ve tüm sayfaların noter tasdikli olması gerekir.

Yönetici, kompleks için yapılan tüm harcama makbuzlarını saklamalı ve gerekirse sahiplerine yönetim planını göstermelidir. Yönetici ayrıca gelecek yıl için bir harcama planı göstermeli ve bir gelir rakamı tahmin etmelidir. Deftere yazılan kararlar toplantıya katılan tüm mal sahipleri tarafından imzalanmalıdır.

Kat Mülkiyet Kanunun 32. Maddesine istinaden;

  • Yönetim planın apartman genel kurulunda onaylatmalıdır.
  • Yöneticiliğiniz bittiğinde elinizdeki defteri telim etmelisiniz.

Kat Mülkiyet Kanunun 35. Maddesine istinaden;

  • Yönetim planı onaylanmadığında cezai maddesidir.
  • İlerde sıkıntı yaşamamanız için yöneticinin topladığı paraları ve avansları gerektiğinde çekerek apartman yöneticisi sıfatı ile kullanabilmek için bir bankada hesap açtırmalıdır.

Kat Mülkiyet Kanunun 36. Maddesine istinaden;

  • Yöneticilerin normal yönetim giderlerine katılması beklenmez.
  • Karar defterinizi noter tasdik ettirmeniz gerekmektedir.
  • Gelir ve gider kalemleri için noter tasdikli İşletme defteri tutulması gereklidir.
birevim

Leave a Comment

15 − 12 =